Μετά από σχετική ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΚΝοσοκομείο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», περί εφαρμογής του συστήματος ΕΜΑ (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας) από 1/1/1019, σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει μέχρι 30/9/2018Να αποκτήσετε κάρτα αιμοδότη, η οποία είναι απαραίτητη.

Η απόκτησή της θα γίνει ως εξής:

  1. α) ή να πάτε στο ΓΚΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Τμήμα Αιμοδοσίας, ημέρες Δευτέρα ή Πέμπτη και ώρα 9.00΄ πμ έως 1.30΄ μμ, έχοντας μαζί σας το ΑΜΚΑ και γνωρίζοντας την τελευταία αιμοδοσία σας, β) ή να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 2152157865, όπου αφού δώσετε το ΑΜΚΑ σας, θα σας σταλεί κωδικός με τον οποίο θα μπείτε από τον Η/Υ σας, στη σελίδα ΕΜΑ (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας), είσοδος τις Ταυτότητες Εθελοντή Αιμοδότη ↓ Υποβολή Νέας Αίτησης, όπου θα συμπληρώσετε τα πεδία που υπάρχουν ↓ Επιλογή Σημείου παράδοσης ↓ Αποθήκευση.
  2. Να αποστείλετε φωτοτυπία και των δύο όψεων της καρτέλας αιμοδοσίας σας (όσες καρτέλες έχει ο καθένας), στις οποίες να αναγράψετε και το ΑΜΚΑ στα fax 2107768477 ή 2132033680 προκειμένου να διασταυρωθούν οι αιμοδοτήσεις σας με τα στοιχεία που θα δοθούν από το Σωματείο μας και καταχωρηθούν στο ΕΜΑ (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας).

Το μέλος του ΔΣ

Διαχειρίστρια του Συλλόγου στο ΕΜΑ

Αθηνά Κορδάτου