Τον μήνα Φεβρουάριο 2021

Τόπος Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τ. Σχολή Ευελπίδων) 09-02-2021 Τρίτη
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σκούζε 3-5 και Φίλωνος ) 11-02-2021 Πέμπτη
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) 25-02-2021 Πέμπτη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85)15-02-2021Δευτέρα 15-02-2021  Δευτέρα

Τον μήνα Ιούνιο 2021

Τόπος Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τ. Σχολή Ευελπίδων) 07-06-2021    Δευτέρα
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) 10-06-2021    Πέμπτη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85) 15-06-2021    Τρίτη

Τον μήνα Οκτώβριο 2021

Τόπος Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τ. Σχολή Ευελπίδων) 05-10-2021 Τρίτη
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σκούζε 3-5 και Φίλωνος ) 07-10-2021 Πέμπτη
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) 15-10-2021 Πέμπτη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85) 18-10-2021 Δευτέρα