4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Στη συνέχεια η ως άνω στο πρακτικό 2 και 3 αναφερόμενη Εφορευτική Επιτροπή και στον ίδιο τόπο και χρόνο και περί ώρα 14:00 Μ.Μ. προέβη στην ανακήρυξη των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. Και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΕΑΔΥ κατατάσσοντας τους ανακηρυχθέντες κατ΄αύξουσα σειρά σταυρών προτίμησης που έλαβε συνολικά ο καθένας ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1} ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ- ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

2} ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3} ΓΥΠΑΡΑΚΗ – ΑΝΔΡΩΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ

4} ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

5} ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

6} ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ – ΚΑΪΛΗ ΧΡΥΣΗ

7} ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8} ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

9} ΚΑΡΑΠΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

10}ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

11} ΚΟΥΚΟΥΤΣΑ – ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΦΑΝΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1} ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2} ΒΕΤΤΑ – ΚΑΡΑΠΑ ΑΙΜΙΛΙΑ

3} ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

4} ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

5} ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη

Για το Δ.Σ ανακηρύσσονται οι:

1} ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2} ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

3} ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4} ΜΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

5} ΚΑΛΑΒΕΣΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗ

6} ΠΙΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Για την εξελεγκτική επιτροπή ανακηρύσσονται οι:

1} ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

2}ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

3} ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΑΘΗΝΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ