Τον μήνα Φεβρουάριο 2020

Τόπος Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τ. Σχολή Ευελπίδων) 11-02-2020 Τρίτη
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σκούζε 3-5 και Φίλωνος ) 13-02-2020 Πέμπτη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85) 18-02-2020 Τρίτη – Μετατίθεται για 9/3/2020 λόγω απεργίας ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ

Τον μήνα Μάρτιο 2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως): 05-03-2020  Πέμπτη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85): 09-03-2020 Δευτέρα

Τον μήνα Ιούνιο 2020

Τόπος Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τ. Σχολή Ευελπίδων) 15-06-2020    Δευτέρα
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) 18-06-2020    Πέμπτη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85) 22-06-2020    Δευτέρα

Τον μήνα Οκτώβριο 2020

Τόπος Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τ. Σχολή Ευελπίδων) 06-10-2020 Τρίτη
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σκούζε 3-5 και Φίλωνος ) 08-10-2020 Πέμπτη
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) 15-10-2020 Πέμπτη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85) 26-10-2020 Δευτέρα