Πρόγραμμα Αιμοδοσιών Έτους 2019

Τον μήνα Φεβρουάριο 2019

Τόπος Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τ. Σχολή Ευελπίδων) 11-02-2019 Δευτέρα
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σκούζε 3-5 και Φίλωνος ) 14-02-2019 Πέμπτη
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) 28-02-2019 Πέμπτη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85) 25-02-2019 Τρίτη

Τον μήνα Ιούνιο 2019

Τόπος Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τ. Σχολή Ευελπίδων) 11-06-2019   Τρίτη
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) 20-06-2019    Πέμπτη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85) 08-07-2019    Τρίτη

Τον μήνα Οκτώβριο 2019

Τόπος Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τ. Σχολή Ευελπίδων) 8-10-2019 Τρίτη
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σκούζε 3-5 και Φίλωνος ) 10-10-2019 Πέμπτη
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λεωφ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) 17-10-2019 Πέμπτη
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85) 15-10-2019 Τρίτη