Πρόγραμμα Αιμοδοσιών Έτους 2018

Τον μήνα Φεβρουάριο 2018

Τόπος  Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

(τ. Σχολή Ευελπίδων)

Δευτέρα 12-02-2018                         

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος)

Πέμπτη 15-02-2018                         
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Λεωφ.Αλεξάνδρας & Λουκάρεως)

 Τρίτη 13-02-2018                        
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85) Τρίτη 27-02-2018                         

Τον μήνα Ιούνιο 2018

Τόπος  Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΏΝ

(τ. Σχολή Ευελπίδων)

 

Δευτέρα 11-06-2018                         

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Λεωφ.Αλεξάνδρας & Λουκάρεως)

Τρίτη 19-06-2018                         
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85)  Πέμπτη 21-06-2018                         

 

Τον μήνα Οκτώβριο 2018

Τόπος  Αιμοδοσίας Ημερομηνία Διενέργειας
 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΏΝ

(τ. Σχολή Ευελπίδων)

 

Δευτέρα 15-10-2018                         

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος )

Πέμπτη 11-10-2018                         
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Λεωφ.Αλεξάνδρας & Λουκάρεως)

Πέμπτη 18-10-2018                         
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Λουίζης Ριανκούρ 85)  Τρίτη 16-10-2018                         

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ              ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ