ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Αιμοδότες των Δικαστηρίων της οδού Λουκάρεως

{ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΕΦΕΤΕΙΟΥ & ΕΙΣΑΓ. Ε ΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,

ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ & ΠΤΑΙΣ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΟΙΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΏΝ }

Σας γνωρίζουμε ότι η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ της 14η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

για την ημερομηνία της 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΪΛΗ – ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ