Ενημέρωση σε αιμοδότες και μέλη

Οι αιμοδότες που δίνουν αίμα σε Κρατικά Νοσοκομεία της περιφέρειας τους να δηλώνουν ότι δίνουν αίμα για την Τράπεζα Αίματος της Π.Ε.Α.Δ.Υ. που τηρείται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Στη συνέχεια να ενημερώνουν με τη σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου το Σωματείο.

Παρακαλούνται οι αιμοδότες που δεν έχουν δώσει νέο αίμα από το 2014 (και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας) να δώσουν αίμα μέχρι 30/6/2016 άλλως θα διαγραφούν.

Η ετήσια συνδρομή των 20€ πρέπει να καταβληθεί έως 30/6/2016 που λήγει ο χρόνος καταβολής της εισφοράς του έτους 2015. Άλλως οι μη καταβάλλοντες διαγράφονται από ενεργά μέλη.