ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΑΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121 (Άρειος Πάγος), Τ.Κ. 115 22 | Τηλ.& fax 210 6469975

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΑΔΥ

  • Πρόεδρος: Γυπαράκη Παντελία
  • Αντιπρόεδρος: Κορδάτου Αθηνά
  • Γενική Γραμματέας: Γκανάτσιου Αναστασία
  • Αναπληρωματική Γεν. Γραμματέας: Κορδάτου Αθηνά
  • Ταμίας: Κρεμμύδα Χαρά
  • Αναπληρωματική Ταμίας: Καϊλή Χρυσή

Λοιπά Μέλη
Χατζηδάκης Νικόλαος
Λαμπρόπουλος Γεώργιος
Καρβάλα Παναγιώτα
Καλαβεσίου Ροδόπη
Μπούρα Παναγιώτα
Βεντούρη Ευαγγελία