ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύνσεις ΠΕΑΔΥ:
Λ. Αλεξάνδρας 121, Αθήνα – Τηλ. 2106420076
Κοσμά Αιτωλού 23, Αθήνα – Τηλ. 2106469975

Fax: 2106469975 – 2102825981
Εmail: info@peady.gr