ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΑΔΥ

Το Σωματείο, μετά την 23/6/1989 – ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού του – και αφού εξέλεγξε τα Διοικητικά του όργανα, ξεκίνησε τη δραστηριότητά του.

Πρώτα εξασφάλισε, με πολλές δυσκολίες, στο κτίριο του Αρείου Πάγου, κάποιο μικρό χώρο για να στεγαστεί. Διαμόρφωσε το χώρο σε γραφείο και άρχισε τις εργασίες. Τα πρώτα χρόνια έκανε εκδηλώσεις, συνεστιάσεις με λαχειοφόρους, εκδρομές κ.λπ. Με την πάροδο του χρόνου όμως το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι βασικότερη ανάγκη προσφοράς στα μέλη του Σωματείου ήταν η χορήγηση αίματος στις περιπτώσεις ασθενείας των ιδίων των μελών και των οικογενειών τους. Γι’ αυτό το λόγο το Σωματείο προχώρησε σε άνοιγμα τράπεζας αίματος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και οργάνωνε και οργανώνει αιμοδοσίες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα Δικαστήρια Αθηνών και Πειραιώς. Συγχρόνως δε ξεκίνησε μία, όσο γινόταν, πιο μεθοδική και εντατική διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας στο χώρο των δικαστικών υπαλλήλων όλης της χώρας.

Επίσης, το 1998 σε εκπλήρωση καταστατικού σκοπού και έχοντας συγκεντρώσει, από τις δραστηριότητές της, κάποιες οικονομίες, αγόρασε ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα για Λέσχη – εντευκτήριο των μελών της.

Σήμερα, συνεχίζει τη δραστηριότητά του κυρίως στον ανθρωπιστικό τομέα, με βασικότερη προσφορά την χορήγηση αίματος στα μέλη της, στα διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.

ΑΙΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΑΔΥ

(αιμοδότες και μη), τα ίδια και οι συγγενείς τους Α’ βαθμού

Οι ανάγκες της Ένωσης σε αίμα συνεχώς αυξάνονται και οι αιμοδότες λιγοστεύουν. Το Σωματείο προσπαθεί με πολλή αυστηρή διαχείριση της Τράπεζας Αίματος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μελών της.

Στα πλαίσια αυτά – της μεγάλης ανάγκης αίματος – η Ένωσή μας, προχωρεί όσο γίνεται πιο εντατικά, στη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας, βασιζόμενη στην προσφορά του εθελοντή αιμοδότη ως την υψηλότερη έκφραση αλληλεγγύης. Γι’ αυτό προσκαλεί και παρακαλεί συνεχώς όλους τους υπαλλήλους του χώρου των Δικαστηρίων, να γίνουν συμπαραστάτες και να στηρίζουν την προσπάθειά της αυτή, με το να ανακοινώνουν σε όλους τους Δικαστές, Δικαστικούς Υπαλλήλους, Δικαστικούς Επιμελητές και φίλους, ότι: «από 20ετίας η Ένωσή μας έχει τράπεζα αίματος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και όσοι μπορούν, να δίνουν αίμα, είτε στις αιμοδοσίες που οργανώνονται στα Δικαστήρια Αθηνών και Πειραιώς, είτε στα Κρατικά Νοσοκομεία της Περιφέρειάς τους».

Όσοι δίνουν αίμα σε Περιφερειακά Νοσοκομεία να δηλώνουν ότι δίνουν το αίμα για την Τράπεζα Αίματος της Π.Ε.Α.Δ.Υ. που τηρείται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Στη συνέχεια, να μην παραλείπουν να στέλνουν τη σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στα fax του Σωματείου. Επίσης, επισημαίνεται ότι τα Μέλη του Σωματείου πρέπει να καταβάλλουν μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, το αργότερο, την συνδρομή τους (20 ευρώ) του προηγούμενου έτους. Ο αιμοδότης δεν καταβάλει συνδρομή, αλλά πρέπει να δίνει αίμα μία φορά το έτος τουλάχιστον. Διαφορετικά, διαγράφονται και στις δυο περιπτώσεις από ενεργά Μέλη της Ένωσης.

Τέλος, το Σωματείο τηρεί λογαριασμό στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό: 066-51557701 στον οποίο τα μέλη μπορούν να καταβάλλουν τη συνδρομή τους.

Όσοι δε καταβάλλουν στην τράπεζα ποσό για εγγραφή ή επανεγγραφή, παρακαλούνται μετά την κατάθεση, να αποστέλλουν με FAX ή ταχυδρομικά, την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας, με ευκρινή τα στοιχεία τους, (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία που υπηρετείτε, αν είστε συνταξιούχος, διεύθυνση, τηλέφωνο) στο FAX 2106469975 ή στη διεύθυνση των γραφείων της Ένωσης: Λ. Αλεξάνδρας 121, ΤΚ 11522, Αθήνα (ή Κοσμά Αιτωλού 23, ΤΚ 11571, Αθήνα) για να ενημερώνεται το μητρώο, αλλά και για λογιστική χρήση.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ.