ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΑΔΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΑΔΥ

Πρόεδρος: Γιαννικοπούλου Δήμητρα
Αντιπρόεδρος: Κρεμμύδα Χαρούλα (Χαρά)
Γενική Γραμματέας: Διαλεκτού Χρυσούλα
Ταμίας: Καλαβεσίου Ροδόπη

Λοιπά Μέλη
Κουτσοπίνη Ελένη
Ανδρώνη-Γυπαράκη Παντελία
Κορδάτου Αθηνά
Χατζηδάκης Νικόλαος
Στρατάκου Ελένη
Γκανάτσιου Αναστασία
Παπασπύρου Σπυρίδων